Blog

Tỷ lệ bất động sản Úc trống giảm vào tháng 8/2017

Tỷ lệ bất động sản Úc trống giảm vào tháng 8/2017

Tin tốt với các chủ nhà và chủ đầu tư bất động sản Úc nhưng là tin xấu với những người đi thuê nhà khi tỷ lệ nhà trống xuống mức thấp ở hầu hết các thành phố ở Úc.

Người thuê nhà vẫn phải cạnh tranh nhiều hơn để thuê được nhà ở Úc

Mặc dù theo báo cáo gần đây, tỷ lệ căn hộ mới được xây dựng tăng cao ở các thành phố thủ phủ ở Úc, thế nhưng tỷ lệ bất động sản Úc trống vẫn ở mức thấp, rất ổn định. Tỷ lệ nhà trống tính trên toàn nước Úc tương đương so với cùng kỳ tháng Tám năm ngoái (2.2 % so với mức 2.1%).

Thành phố Nhà ở Căn hộ
Tháng 08/2017 Tháng 7/2017 Tháng 8/2016 Tháng 08/2017 Tháng 7/2017 Tháng 8/2016
Sydney 1.9% 1.8% 1.8% 2.3% 2.3% 2.3%
Melbourne 1.5% 1.6% 1.7% 2.4% 2.5% 2.9%
Brisbane 2.6% 2.6% 2.5% 3.1% 3.1% 3.1%
Adelaide 1.7% 1.8% 1.7% 2.2% 2.2% 2.2%
Perth 4.2% 4.3% 3.2% 4.8% 5.0% 4.0%
Darwin 2.3% 2.0% 2.2% 4.1% 4.1% 4.6%
Cả nước 2.2% 2.3% 2.1% 2.6% 2.6% 2.8%

Tỷ lệ nhà trống ở Sydney đã tăng nhẹ so với thời kỳ một năm trước, lên mức 1,9%. Nhưng ở thị trường bất động sản Úc thì Melbourne lại giảm tới 0.2%, rất khả quan khi nhìn vào kết quả được ghi nhận. Điều này cho thấy tiềm năng đầu tư vào thị trường Melbourne và nhận được tiền thuê tốt khi có những khu vực đang trong tình trạng thiếu nhà để cho thuê.

Vì vậy, các chủ nhà và các nhà đầu tư có quyền lựa chọn người thuê tốt nhất cho căn nhà của mình, và người thuê nhà cũng sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn nếu muốn có được căn nhà thuê ưng ý.

Có thể nhận ra tỷ lệ nhà trống ở Perth là cao nhất cả nước, mặc dù có những chuyển biến cải thiện hơn trong tháng Tám nhưng chính sự dư thừa về nguồn cung nhà đã khiến cho giá nhà ở Perth giảm và áp lực giảm giá thuê nhà của các chủ nhà xuống.

Dự báo tỷ lệ bất động sản Úc trống ở Sydney và Melbourne

Với nhu cầu di dân mạnh mẽ đến hai thành phố Sydney và Melbourne của người nước ngoài nên nhu cầu về nhà ở vẫn sẽ tăng cao. Hơn nữa, người dân Úc ngày càng khó khăn hơn với giấc mơ sở hữu căn nhà đầu tiên vì vậy, vẫn sẽ có nhu cầu mạnh mẽ của người đi thuê nhà. Do vậy, tỷ lệ nhà trống vẫn được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, đem đến sự phát triển của hoạt động đầu tư vào bất động sản Úc.

Address

Địa chỉ

Your Pincode

Phone

Your Phone No.

Your Phone No.

Email

Your Email

Your Email