Blog

Nhà xuất bản Giáo dục vướng hàng loạt sai phạm

Trong số các sai phép, Thanh tra Bộ GD-ĐT xác định việc tuyển dụng, ký ký kết cần lao, thực hành chế độ tiền lương của NXB Giáo dục Việt Nam có nhiều sai phép.

Cụ thể qua rà soát 11 thủ tục tuyển dụng hai năm 2015 và 2016 cho thấy doanh nghiệp này chưa thực hành đúng quy chế tuyển dụng, bổ nhậm nhưng không ban bố tuyển dụng theo quy định; Chủ tịch Hội đồng người tham gia (HĐTV) ký 1 số văn bản trái quy định, không đúng thẩm quyền.

Trong 21 thủ tục bổ nhậm tại NXB Giáo dục Việt Nam và các doanh nghiệp trực thuộc, từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2016, có 13 quy chế bổ nhậm được Chủ tịch HĐTV ký không đúng thẩm quyền…

Đối với công việc chủa quản nguồn vốn, theo kết luận thanh tra, tại thời điểm 31-12-2015, NXB Giáo dục Việt Nam có vốn đầu tư tại 54 doanh nghiệp với tổng trị giá 548,4 tỉ đồng. Trong đó, có 18 doanh nghiệp (vốn đầu tư hơn 192,1 tỉ đồng) hoạt động không hiệu quả, không có cổ tức để chi trả.

Vào thời điểm 31-12-2016, NXB Giáo dục Việt Nam có vốn đầu tư tại 52 doanh nghiệp, với tổng trị giá đầu tư hơn 546,5 tỉ đồng nhưng có 17 doanh nghiệp (vốn đầu tư hơn 178,4 tỷ đồng) không chi trả cổ tức.

Như vậy, việc góp vốn đầu tư của NXB Giáo dục Việt Nam vào nhiều doanh nghiệp không hiệu quả, có những doanh nghiệp hoạt động thua lỗ trong nhiều năm.

Trong việc thực hành đề án tái cơ cấu, NXB Giáo dục Việt Nam đã tăng vốn đầu tư tại 1 số doanh nghiệp trái với quy chế của Bộ GD-ĐT.

Bản quyền thuộc về Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên