Blog

8d3f310da6.jpeg

Chuyện ngược đời: Thừa biên chế nhưng… thiếu giáo viên

Cô giáo H
Cô giáo H’Điêr Niê Kđăm (Trường mẫu giáo Hoa Đào tại Buôn Jung, xã Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk) và các em học sinh – Ảnh: LĨNH HỒNG

Tại buổi tổng kết niên học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2018 tổ chức ngày 29-8, ông Tài cho hay toàn tỉnh đã tuyển dôi dư 817 thầy giáo (trong đó có 172 thầy giáo măng non, 363 thầy giáo tiểu học, 282 thầy giáo THCS), trong đó riêng thị xã Krông Pắk tuyển dư 612 thầy giáo.

Ông Tài giải thích việc dôi dư thầy giáo là do có thị xã (như Krông Pắk) tuyển quá nhiều so với kế hoạch biên chế được giao.

“Theo phân cấp giáo dục, từ bậc THCS trở xuống giao cho UBND các thị xã, thị xã, thành phố quản lý nên việc Sở GD-ĐT nắm số liệu về phân bổ biên chế, bổ nhiệm cán bộ quản lý ở các trường gặp khó khăn. Điều này cũng gây khó khăn trong việc triển khai công việc kỹ thuật của lĩnh vực”, ông Tài nói.

Trao đổi bên lề, một lãnh đạo văn phòng Sở GD-ĐT nói thêm, dù tuyển thừa so với biên chế được giao, ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa vẫn bị thiếu thầy giáo (như thị xã Krông Bông thiếu 119 thầy giáo từ THCS xuống măng non – PV).

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu dạy và học trên toàn tỉnh, Đắk Lắk vẫn còn thiếu hàng ngàn thầy giáo, đặc biệt ở bậc măng non.

Cô giáo H
Cô giáo H’Điêr Niê Kđăm (Trường mẫu giáo Hoa Đào, tại Buôn Jung, xã Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk) và các em học sinh – Ảnh: LĨNH HỒNG

Cụ thể, niên học này toàn tỉnh Đắk Lắk thiếu 1.000 thầy giáo, 1.400 viên chức măng non theo thông tư 06 của liên bộ GD-ĐT và Nội vụ về danh mục khung vị trí việc khiến, định mức số lượng người khiến việc trong các hạ tầng giáo dục măng non công lập.

“Trong buổi khiến việc mới với UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, tôi đã có quan niệm về việc cần coi xét sao cho hợp lý để lĩnh vực giáo dục có thể theo dõi được biên chế công, viên chức lĩnh vực giáo dục theo lĩnh vực dọc để việc chỉ đạo kỹ thuật tốt hơn.

Ngành nội vụ, UBND các thị xã có bổn phận theo dõi, rà soát việc biên chế tương tự hợp lý hay chưa, sơ sót thì xử lý” – ông Phạm Đăng Khoa, giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, đặt vấn đề.

Bản quyền thuộc về Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên