​Kỳ thi tiếng Anh ‘made in Vietnam’, tại sao không?

Thí sinh tham dự vòng loại hội thi Olympic tiếng Anh 2017 – Ảnh: HÀ THANH

Đúng là các trường giúp Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà thẩm định ngoại ngữ bằng các công cụ chưa phải tiêu chí hóa, đề thi không được vun đắp theo lý thuyết thẩm định đương đại và quy trình thi có nhiều khuyết thiếu.

Tuy nhiên, chẳng thể nhắc chỉ nên dựa vào các nhà cung cấp thẩm định tiếng Anh của nước ngoài, vì các bởi vì sau đây.

Một là, giá thành của các nhà cung cấp thẩm định của nước ngoài hơi đắt đỏ (1 lần thi TOEFL mất tối thiểu 190 USD, chưa nói phải chi trả thêm cho các nhà cung cấp kèm theo, đặc trưng khi có bài viết), rất không thích hợp với đầy đủ học trò, sinh viên và những người có nhu cầu ở nước ta.

Hai là không phải chứng chỉ nào cũng dùng được cho mọi đề xuất, giả sử chứng chỉ TOEIC thích hợp với chỉ tiêu giao thiệp nghề nghiệp hơn là học thuật.

Ba là, cứ muốn “ăn sẵn” tương tự thì bao giờ chuyên môn thẩm định của tôi và quý vị mới tăng tiến lên được? Hơn nữa, vì sao tôi và quý vị không khiến cho cái việc mà tôi và quý vị có thể khiến cho?

Đề án ngoại ngữ đất nước 2008-2020 là 1 gắng sức rất lớn của Nhà nước trong việc tăng tiến kỹ năng kỹ sảo ngoại ngữ của dân ta nhằm dùng cho chỉ tiêu hội nhập.

Cho đến nay, đề án đó đã thực thi nhiều giải pháp tăng cường hạ tầng vật chất, tăng tiến kỹ năng kỹ sảo thầy cô giáo, đặc trưng là vun đắp các chương trình giảng giải dựa vào khung chuyên môn kỹ năng kỹ sảo ngoại ngữ hợp nhất, tương thích với chuẩn tham chiếu châu Âu và vun đắp chuẩn thẩm định tiếng Anh VSTEP (Vietnamese Standadized Test of English Proficiency).

Tuy nhiên, cho đến nay, dù rằng đề án đã đi được 3/4 quãng trục đường, nhưng chưa thấy có 1 đề nghị cụ thể nào nhằm vun đắp 1 công cụ tiêu chí hóa thẩm định tiếng Anh đất nước.

Mọi người đều biết, để vững mạnh ngoại ngữ, công cụ thẩm định là rất không thể bỏ qua, bởi thế khuyết thiếu này của đề án ngoại ngữ đất nước là rất đáng nhớ tiếc.

Trong gắng sức chung của đề án ngoại ngữ đất nước 2008-2020, Đại học Quốc gia TP.HCM đã vun đắp chứng chỉ thẩm định chuyên môn tiếng Anh VNU-EPT (Vietnam National University – English Proficiency Test) theo chuẩn thẩm định VSTEP mà Bộ GD-ĐT ban hành.

Để vun đắp VNU-EPT, Trung tâm khảo thí tiếng Anh đã ứng dụng kỹ thuật dựa vào lý thuyết thẩm định đương đại: vun đắp, thử nghiệm, phân tách từng thắc mắc, tạo các đề thi tương đương, dùng phần mềm thích hợp triển khai thẩm định theo cả bốn kỹ năng.

Nhờ quy trình vun đắp tương tự, chứng chỉ VNU-EPT hiện giờ là 1 thước đo hơi tốt, được dùng cho các chương trình đại học và cao học trong ĐHQG TP.HCM thay cho các chứng chỉ A, B, C trước đây.

Chất lượng của chứng chỉ VNU-EPT được các trường trong ĐHQG TP.HCM thừa nhận, chứng chỉ đó cũng đã được tiển khai thẩm định ở 1 số trường ĐH miền Tây và Tây Nguyên.

Đề án ngoại ngữ đất nước 2008-2020 sẽ chấm dứt vào năm 2020, chẳng hạn cùng với ĐHQG TP.HCM, Đề án ngoại ngữ đầu tư tập hợp để tăng tiến uy tín của chứng chỉ VNU-EPT thì có thể biến chứng chỉ này thành chứng chỉ đất nước thẩm định tiếng Anh.

Khi đó chứng chỉ VNU-EPT có thể được dùng nhiều hình thức ở nước ta, đồng thời với các chứng chỉ ngoại nhập được dùng trong 1 số ít trường hợp không được xem nhẹ.

Từ góc độ kỹ thuật, chúng tôi thấy nước ta hoàn toàn có thể khiến cho việc này. Chúng tôi kỳ vọng Bộ GD-ĐT và ĐHQG TP.HCM quy chế và chỉ đạo hoạt động rất có ý nghĩa này để đóng góp cho xu hướng hội nhập quốc tế của nước ta.